Видеонаблюдение в офиса

Къде може сложите видеонаблюдение в офиса

Нямa как да не забележим, че през последните няколко години технологиите не престават да се развиват. Ако допреди няколко години, системи за видеонаблюдение съществуваха предимно в банковите офиси, то днес можете да ги забележите почти на всяко едно обществено място, било то болница, училище, кафене, бар и много други.

Къде може и къде не да се поставят камери за видеонаблюдение

Когато прекарваме огромна част от времето си на място, което е под видеонаблюдение, то в един момент започваме да си задаваме въпроса къде всъщност е разрешено да ни снимат. Не можем да отречем факта, че всеки човек се нуждае от лично пространство и навлизането в него би го смутил до голяма степен. Най-общо казано, Комисията за защита на личните данни е онзи орган, който раздава правила и закони, относно поставянето на камери на обществени места.

По съвсем друг начин стоят нещата, ако сами решите в дома си да поставите такъв вид охрана. Собствениците на имоти индивидуално могат да определят, спрямо лични предпочитания и нужди, къде специалистите да поставят камерите, така че те да се превърнат в ефективна охрана, на която да се доверяват тогава, когато липсват от домовете си.

Ако посетите едно болнично заведение, то няма как да не ви направят впечатление десетките, а дори и стотици камери, наблюдаващи ви по коридорите. В такъв тип сграда е забранено да се поставя видеонаблюдение в стаята за отдих, където медицинските работници прекарват своята половин или един – часова почивка.

Безброй са заводите и цеховете, където им биват поставени системи за видеонаблюдение. Това, на практика, е правилна и разумна стъпка, от страна на работодателите, тъй като имат възможността да следят работния процес. Преди да се постави съответното видеонаблюдение, то следва да се уточни с каква цел е. По този начин се проследява стриктно трудова дисциплина и работещите хора имат по-голям стимул да вършат задълженията си, тъй като ще бъдат оценени подобаващо.

Ако целта на един работодател е да следи спазването на работното време, то той е в правото си да постави видеонаблюдение, като по този начин не прекрачва закона. За да се осъществи това, обаче, то той трябва да получи съгласие от работещите или ако съществува нормативно основание.

Преди да бъде поставено видеонаблюдение, работодателят задължително трябва да се регистрира като администратор на лични данни. В никакъв случай не бива да пропуска да информира своите служители. Ако няма възразяване от тяхна страна, то това значи, че дават своето съгласие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *