Пеперудени криле - център за сугестопедия

Английски език по метода Сугестопедия

Напоследък методът сугестопедия при изучаване на английски език от възрастни доби изключително голяма популярност като един от най-добрите начини за изучаване на езици до сега. Използва се основно за обучение и курсове по английски език, макар че може да намери чудесно приложение за изучаването на всеки един други език като цяло.

Заедно с изключително голямата си и бързо нарастваща известност, този метод обаче поражда и редица легенди, а понякога и заблуди. Вината за това е на хората, които неправилно са разбрали идеята на тази методика. Според мнозина език по този начин може да се научи без да се прави каквото и да било, което е основната заблуда. Без работа, няма как да се постигнат и резултати.

Силата на ученето на езици по метода Сугестопедия

За тези, които вече са се запознали по-отблизо с метода сугестопедия, идеята на всичко това бавно се изяснява и начина на работа добива ясни очертания и яснота. Тайната на всичко се крие в стремежа да се постигне възможно най-голяма оптимизация на времето и на усилията, които се влагат в целия този процес по обучение.

Започва се с това, че обучаващите се не са задължени да правят нещо, което не желаят. Методите на работа изключително много разчитат на собствената мотивация. Цели се постигане на самодисциплина и самоконтрол, които да позволят на обучаващия се да играе ролята на свой собствен наставник в процеса на работа по изучаване на езика.

Важно е да се допълни и това, че след обучението не се дават домашни задачи, като целта е да не се получава пренасищане от задачи, а по-скоро да може ученикът да освободи съзнанието си и активно да си почине.

Освен че не се дават задачи за свободното време, изключително много се внимава с това обучаващите се да спазват точния режим на работа и почивка, който се изразява в числото 0,618. Това число според учените се среща изключително много в природата и е идеалното съотношение между работа и почивка.

Например, ако приемем, че един астрономически час е числото 1, то времето за работа трябва да бъде около 0,618 от този час за да се постигне оптимален резултат. Разбира се, целта е не само да се постигне оптимален резултат, но и този резултат да се достигне с цената на минимални усилия.

За да бъде достигнато още по-високо ниво на ефективност, обучаващите биват стимулирани като се използват техните хобита и интереси за да запомнят възможно най-голям обем от преподадения материал.

Резултатите…

Резултатите при сугестопедични курсове от Suggestopediaenglish.com са повече от удовлетворяващи, защото се постига около 5 пъти по-голям обем на възприетия материал, отколкото в останалите методи на обучение. Ако пък се постигне по-високо ниво на самодисциплина и мотивация, тогава резултатите могат да бъдат до около 10 пъти по-добри като обем на възприетия материал под формата на думи и граматика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *