Уеб дизайн: Използваемост

Уеб дизайн: Използваемост

Много важна и съществена част от качествената уеб дизайн стратегията при изработка на сайт е оптимизираната му използваемост. За много хора, това е маловажна стъпка и повече се набляга на цветните картинки, красивите менюта, информацията и други опции като SEO оптимизацията на уеб сайта. Все пак обаче в тази статия ще ви обясним защо е толкова важно имплементирането на добри практики по отношение използваемостта на един уеб сайт.

На първо място Интернет е предпочитан от хората по една много проста причина. Те получават цялата информация и могат да направят желана от тях поръчка изключително бързо и просто. Именно това е залегнало и в концепциите за използваемост, които срещаме при качествения уеб дизайн.

На практика използваемост на уеб сайт значи потребителя да се ориентира максимално бързо и лесно в него. Но защо е нужно? Отговорът е прост – искаме всичко тук, сега, възможно най-бързо. Колкото повече един потребител се лута във вашият уеб сайт, толкова повече се повишава вероятността той да го напусне и да предпочете конкурентна компания, която предлага сходни услуги и/или продукти.

При посещение от страна на потребителя във вашия уеб сайт, то неговата уеб дизайн концепция трябва да отговори на неговите първични скоростни потребности т.е. за минимално време той да получи това, което иска. Част от важните неща, говорейки за качествен уеб дизайн и по-конкретно за използваемост ще уточним по-долу:

  • Лесна и бърза ориентация в уеб сайта, посредством ясно изразени менюта и връзки
  • Адекватен отговор на клиентските потребности и очаквания
  • Достатъчно визуални и други елементи, които да предоставят нужната информация
  • Лесно откриване на страниците за конкретен продукт/услуга, който интересува потребителя
  • Лесна комуникация т.е. бързо откриване на форма за контакт, телефон, адрес
  • Скъсяване до максимум на процедура по поръчка на стоки/услуги т.е. намаляваме времето, в което клиента може да преосмисли своето решение и да се откаже от покупката
  • И т.н. и т.н.

Използваемостта включва множество елементи, към които всеки ден може да се добави нещо ново. В крайна сметка избирайки компания, предлагаща качествен уеб дизайн, вие често допринасяте и за отличната използваемост на вашия уеб сайт.

The following two tabs change content below.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *