Сервиз и профилактика на климатика

Сервиз и профилактика на климатика са важни

За да бъдат изправен и ефективен вашия климатик трябва да обръщате и внимание на това дали е експлоатиран и поддържан правилно. Колкото е по-добре поддържан един климатик, толкова по-добре работи той.

Основната дейност при профилактика на климатиците се заключва в няколко направления, сред които:

  • почистване на топлообменниците на климатика
  • почистване на външното и вътрешното тяло
  • следене за износването на филтрите и подмяна при нужда
  • поддържане на налягането в системата на климатиците
  • поддържане на дренажната система
  • зареждане с фреон при недостиг
  • и т.н.

Неподдържането на един климатик може да има доста по-сериозни последствия от това той да не бъде ефективен в такава степен, както е бил в деня, когато сте го купили. Всъщност същите са и рисковете при неправилна профилактика или сервиз на климатика в дома ви.

Сред основните проблеми, които възникват е ускореното износване на частите и системите като цяло, което от своя страна води цялостно намаляване на експлоатационния ресурс на вашия климатик. Така може да се окаже доста по-висока вероятността да купувате по-скоро от предвиденото нов климатик.

Най-често срещаните проблеми при липса на поддръжка на климатици са повишения разход на електричество, прегряване, ниската ефективност при работа и т.н. За да се избегнат подобни усложнения, то все пак е нужно да следите състоянието на своя климатик и при нужда да вземете мерки – самостоятелно или с помощта на фирмата която ви е извършила монтажа на климатика, чиито експерти ще направят най-доброто, на което са способни.

Добре е да си определите един ден в месеца, когато да следите състоянието на вашия климатик и да реагирате навреме. Един от факторите, които определят колко често ще се наложи да се занимавате с климатика си е този, касаещ праха. Колкото повече прах има в едно помещение, толкова по-честа поддръжка на климатика се налага. Все пак някои от по-новите модели климатици имат индикатор, който съобщава на потребителите дали уреда се нуждае от сервизни дейности.

The following two tabs change content below.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *