Оптимална температура за работен режим в най-различни видове големи обществени сгради

Съвършено ясно е, че системите за климатизация трябва да създават уютна среда за хората, които да живеят и да работят в сградите. Има обаче и нещо много важно, модерната климатизация на помещенията не се съобразява само с топлинния комфорт на хората, но и много зависи от вида активност, която се упражнява в даденото пространство. Освен това от значение са и материалите, с които се работи, престоят в помещението, присъствието на машини и т.н.

Затова ние от МАРКАН ПРО направихме тази статия, с цел да покажем оптимални температури за различни по вид сгради, където се упражнява специфичен вид дейност. Сами ще забележите, че само една сграда да се помещават различни по вид помещения от гледна точка на дейността, то има и промяна в температурата, за да може тя да е в оптимална за извършаваната дейност.

Например в един хотел, който има жилищна част, бар, ресторант и така нататък, е препоръчително температурата да е между 19-21 °C градуса за общите зони, но за ресторанта температурата се покачва в диапазон 22-24 °C, а за бара е между 20-22 °C. Същото важи, когато имаме самостоятелен бар или ресторант.

Като цяло за обществени сгради, от рода на съдилища, училища, музеи и галерии, салони, читалища и т.н. се препоръчва температурата да е винаги в диапазон 19-21 °C градуса. Така хората ще могат да се чувствам напълно уютно. Такива температури се препоръчват и за банкови учреждения, за сгради на компании, за пощи и т.н. Интересно е да се отбележи, че офис помещенията в такива сгради е препоръчително да имат по-висока температура 21-23 °C градуса.

В индустриалните площи например, температура от 19-21 °C градуса е сравнително висока, тя се препоръчва само за места, където се извършва уседнал начин на работа – например в шивашки цех. Когато става дума за тежка или по-лека промишленост, температурите значително падат. Те могат да са в диапазон от 11-19 °C градуса, в зависимост от работата, която следва да се извършва.

Виждате, че климатизацията на една сграда изобщо не е лесен процес и инженерите, и изпълнителите трябва да се съобразяват с множество фактори. Ако се интересувате повече от постигането на оптимална температура в различните сгради и начините на проектиране на климатични системи, то можете да посетите http://markanpro.bg. На ваше разположение са извършени проекти, информация за услугите и бърз достъп до комуникация относно въпроси от ваш приоритет.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *