Здравна застраховка – изгодна за всеки

Здравето е истинското щастие. Само здрав човек може да постига мечтите си. За да се осигури всичко това трябва да се подобряват условията на труд и да се повишава безопасността. Има много видове работа, извършването на които е свързано с опасност за здравето и човешкия живот. Допълнителното заплащане не намалява риска на професията. Може да се изброи цял списък от професии, които се считат за рискови – миньори, монтажници на големи височини, пожарникари, спасители, пилоти, полицаи, работници в атомната енергетика, в химическите заводи и много други.

Всяко небрежно отношение към задълженията и грешки в изпълнението на професионалните задачи може да струва скъпо и да се отрази както на здравето на хората, така и на околната среда.

Ето защо трябва да се прави здравна застраховка на работниците с опасни професии. Основна цел на застраховането е компенсация на щетата нанесена на здравето на работника при изпълнение на неговите непосредствени задължения съгласно трудовия му договор.

Тази застраховка е важна както и за работодателя. При настъпило застрахователно събитие юридическото лице понася загуби. Ако има полица за здравна застраховка, то плащането от страна на фирмата е само в рамките на социалната отговорност. Обезщетенията се изплащат от застрахователната компания. Освен това, фирмата, която осигурява допълнителна защита на своите работници, е по-привлекателен и надежден работодател, който проявява грижа за своите кадри.

Изгодата от здравната застраховка за работника също е очевидна. Работниците са сигурни, че са защитени, а също така са спокойни за дохода си, даже ако се намират в болнични. Болестите вредят не само на здравето на човека, но и са свързани с материални разходи – операции, медикаменти, различни медицински изследвания и лечебни процедури, които струват скъпо.

За да има някаква сигурност в бъдещето си, човек е разумно да сключи здравна застраховка. Това е гаранция да запазите вашите средства, защото при нужда от медицинска помощ разходите в рамките на полицата ще ви бъдат заплатени от застрахователната компания.

При подписване на договора за здравна застраховка вие може да си изберете подходящия за вас пакет със здравни услуги. При необходимост ще получите своевременна квалифицирана помощ в рамките на избрания от вас застрахователен пакет.

The following two tabs change content below.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *