Неутрализирайте DDos заплахите


Нашата услуга за DDoS защита позволява да предпазите операциите си и да поддържате непрекъсната работа, ние комбинираме нашата свръх бърза оптична връзка с всеобхватно глобално решение за чист от DDoS трафик, за да предложим на бизнеса Ви приемлив и гъвкав план, който осигурява стабилни и сигурни мрежи 24/7.

Какво означава атака DDoS (Distributed Denial-of-Service – разпределен отказ от услуга)
Атаката се случва, когато една мрежа или интернет страница е „залята” от множество системи със злонамереното намерение, с цел временно или за постоянно да я компрометират. Най-често срещаният метод за атака е да се затрупа сървъра приемник с хиляди заявки от няколко машини, които до доведат до изключването му. Чрез използване на разпределена атака обхващаща различни географски региони и различните доставчици на услуги е по-трудно да се установи и обезвреди нападателят.

Всеки бизнес е изложен на риск и атаките за разпределен отказ на услуга могат да доведат до големи финансови загуби за фирмите Ви, да сринат репутацията им, да засегнат както служителите, така и клиентите поради масивното и рязко спиране на операциите.

Поддържане на непрекъсната работа
С днешните все по-модерни технологични решения фирмите са все по-зависими от Интернет за критичните си бизнес операции. За компаниите, които разчитат в търговските си сделки предимно на уебсайта си е още по-важно да поддържат непрекъснатост, за да гарантират висока надеждност на своите клиенти. С нашата услуга за защита от DDoS, злонамерените атаки се филтрират преди да достигнат до вашата мрежа и се гарантира, че легитимният трафик ще продължи да тече през мрежата Ви дори по време на атака.

Интегрирана защита
Нашата служба за защита от DDoS е интегрирана на ниво рутер в основната мрежа, като се използват най-модерните съвременни технологии и това дава възможност да предлагаме чист трафик за най-ниските интервали на отговор, в сравнение с доставчици на облачни услуги, които разчитат на BGP маршрутизация или GRE тунели. Ние управляваме своя защитен център и оборудване, с пълна видимост над мрежата ни и реагираме мигновено при настъпването на атака.

Безпроблемно изпълнение
Нашата услуга за защита от разпределен отказ на услуга е лесно приложима и е лесна за боравене. Без да е необходимо локално оборудване или допълнителни софтуерни лицензи, бизнесът Ви може да се радва на безпроблемно приложение без инсталации и скрити разходи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *